Продажба на ацетилен в Благоевград
Продажба на ацетилен в Благоевград
място под наем

Ацетилен
Благоевград

презареждане с гориво * ресертификация * изкупуване на използвани газови бутилки
Индустриална газова инсталация Кислород-Сервиз Благоевград

Ацетилен в бутилки

Ацетиленът е безцветен, летлив газ, съставен от въглерод и водород (C2H2). Получава се в лабораторни и промишлени условия по време на заваръчни операции с използване на калциев карбид и вода. Техническият ацетилен има остра характерна миризма. Той е взривоопасен и с него трябва да се работи внимателно.
Газ ацетилен
Газ ацетилен
Газ: Ацетилен технически
Клас: B ISO 11114-1-2017
Опаковка: Кутия от 10 литра
Flaschedruck: 17,5 ± 5 атмосфери
Маса на газа: 1,4 кг
Доставка: Да
Цена на зареждане:
23.9 Лев/бутилка
Цена на цилиндъра (10 л):
58.78 Лев
Ацетилен в бутилки
Газ ацетилен
Газ ацетилен
Газ: Ацетилен технически
Клас: B ISO 11114-1-2017
Опаковка: Кутия от 40 литра
Flaschedruck: 17,5 ± 5 атмосфери
Маса на газа: 5 кг
Доставка: Да
Цена на зареждане:
43.9 Лев/бутилка
Цена на цилиндъра (40 л):
98.78 Лев
Ацетилен в бутилки

Купете ацетилен в Благоевград
на добра цена

Продажба на ацетилен с високо качество от производителя
Кислород-Сервиз Благоевград

Ацетиленът се използва в много различни индустрии. Той е основният компонент за заваряване и рязане на метал. Той е запалим газ, смесва се с кислород и се използва при газово заваряване. Получената температура на горене достига 3300°C. Ацетиленът обикновено се заменя с пропан-бутан, природен газ. Ацетиленът е важен компонент на взривните вещества.

От дълго време се използва в химическата промишленост за получаване на етилов алкохол, оцетна киселина, разтворители, в производството на синтетичен каучук, различни пластмаси и ароматни въглеводороди. Заедно с амоняка той се използва в ракетните двигатели.

Различните заваръчни и автогенни работи са незаменим компонент на строителните и монтажните работи и промишленото производство. Ацетиленът трябва да е с най-високо качество, за да може да се извърши бързо такава работа. Ацетиленът се смесва с други газове в горелката, което осигурява самия процес на горене и функционирането на оборудването. Когато ацетиленът в бутилките заема 45% от общия обем, се достига най-високата температура на реакцията. При работа с него винаги трябва да се спазват предпазни мерки. Не оставяйте бутилката на пряка слънчева светлина и не я оставяйте да се нагрява. Вентилът на бутилката трябва да бъде затворен по време на дълги почивки.

Пълненето на ацетиленови бутилки е под налягане и винаги трябва да се извършва от специалист. Обикновено се използват бутилки с вместимост от 5 до 40 литра с бял цвят и надпис "Ацетилен". В нашата компания можете да зареждате ацетиленови резервоари на достъпна цена. В процеса на работа нашите специалисти ще отстранят своевременно всички течове и ще предотвратят появата им.

Поръчайте ацетилен
Изпратете поръчката си във формата по-долу