Prodaja helijuma od proizvodaca u Beogradu
Telefonska prodaja helijuma u Beogradu
mesto se izdaje

Helijum
Beograd
Grad Beograd

dopuna * recertifikacija * kupovina polovnih cilindara
Cenovnik Kiseonik-Servis Beograd plant

Helijum u cilindrima

Helijum je jednostavan monoatomski gas bez ukusa, boje i mirisa. Inertan je i ne ulazi u hemijske reakcije u normalnim uslovima. Po stepenu rasprostranjenosti u Univerzumu je na drugom mestu posle vodonika i zauzima oko 23% ukupne mase svih supstanci. U industriji se proizvodi frakcionom destilacijom prirodnog gasa. Pošto je helijum isparljiv, prodaje se u cilindrima.
Helijum gas
Helijum gas
Gas: helijum
Kontejner: cilindar 10 l
Jačina: 1,6 m3
Masa gasa: 1 kg
Isporuka: da
Cena dopune:
7396.00 DIN/cilindar
Cena cilindara (10 l):
3117.00 DIN
Helijum u cilindrima
Helijum gas
Helijum gas
Gas: helijum
Kontejner: cilindar 40 l
Jačina: 6,0 m3
Masa gasa: 1 kg
Isporuka: da
Cena dopune:
11637.00 DIN/cilindar
Cena cilindara (40 l):
5237.00 DIN
Helijum u cilindrima

Od nas je isplativo kupiti helijum u Beogradu, Grad Beograd

Prodaja visokokvalitetnog helijuma od proizvođača
Kiseonik-Servis Beograd, Grad Beograd

Plemeniti gas, kako ga još nazivaju u svakodnevnom životu, našao je veoma široku primenu u različitim sferama nacionalne privrede.
Koristi se kao zaštitni gas pri zavarivanju obojenih metala (aluminijuma) i njihovih legura, nerđajućeg čelika i drugih materijala.
Koristi se tokom laserskog i plazma zavarivanja.
Helijum stvara radno okruženje u gasnim laserima, koristi se kao supresor plazme i kao aditiv argonu.
Omogućava vam da stvorite povećanu penetraciju metala, tako da morate kupiti helijum za rad sa debelim proizvodima i za stvaranje posebno oblikovanih šavova.

Helijum je veoma propustljiv, pa se često koristi za ispitivanje curenja u različitim sistemima.
Takođe se koristi za punjenje vazdušnih jastuka u automobilima. Zbog male gustine, njime se naduvavaju ukrasni baloni.
Helijum deluje na glasne žice, privremeno menjajući glas osobe, koji se koristi u zabavne svrhe.
Potpuno je bezbedno. Helijum služi kao rashladno sredstvo u raznim rashladnim uređajima, jer ima minimalnu temperaturu u tečnom stanju.
Takođe je našla primenu u ronjenju. Koristi se za punjenje rezervoara za ronjenje i lečenje dekompresijske bolesti.
Helijum se takođe koristi u drugim oblastima visoke tehnologije.

U našoj kompaniji svi klijenti mogu kupiti helijum cilindar po pristupačnoj ceni.
Takođe pružamo usluge održavanja.
Naši stručnjaci brzo pune cilindre helijumom u skladu sa svim sigurnosnim pravilima.
Tokom rada, stručnjaci će pažljivo pratiti curenja i blagovremeno ih eliminisati.

Naručite helijum
Ostavite svoj zahtev u donjem obrascu