Cena tehnickih gasova u Smederevu
Telefon industrijskih tehnickih gasova u Smederevu
mesto se izdaje

Cene tehnickih gasova u cilindrima
Smederevo

Cenovnik tehnickih gasova
Cenovnik Kiseonik-Servis Smederevo plant

Kiseonik u cilindrima

Tehnički gas kiseonika
Tehnički gas kiseonika
Gas: kiseonik
Zapreminski udeo kiseonika: 99,7%
Kontejner: cilindar 10 l (1,6 m3)
Pritisak u cilindru: 150 ± 5 atmosfera
Masa gasa: 2,1 kg
Isporuka: da
Cena dopune:
245.00 DIN/cilindar
Cena cilindara (10 l):
3117.00 DIN
Kiseonik u cilindrima
Tehnički gas kiseonika
Tehnički gas kiseonika
Gas: kiseonik
Zapreminski udeo kiseonika: 99,7%
Kontejner: cilindar 40 l (6,3 m3)
Pritisak u cilindru: 150 ± 5 atmosfera
Masa gasa: 8,3 kg
Isporuka: da
Cena dopune:
373.00 DIN/cilindar
Cena cilindara (40 l):
5237.00 DIN
Kiseonik u cilindrima

Ugljen dioksid u cilindrima

Ugljena kiselina (ugljen dioksid)
Ugljena kiselina (ugljen dioksid)
Gas: tehnički ugljen-dioksid
Ocena: Najviša 99,8% SO2
Kontejner: cilindar 10 l
Masa gasa: 6 kg
Isporuka: da
Cena dopune:
317.00 DIN/cilindar
Cena cilindara (10 l):
3117.00 DIN
Ugljen dioksid u cilindrima
Ugljena kiselina (ugljen dioksid)
Ugljena kiselina (ugljen dioksid)
Gas: tehnički ugljen-dioksid
Ocena: Najviša 99,8% SO2
Kontejner: cilindar 20 l
Masa gasa: 12 kg
Isporuka: da
Cena dopune:
370.00 DIN/cilindar
Cena cilindara (20 l):
4177.00 DIN
Ugljen dioksid u cilindrima
Ugljena kiselina (ugljen dioksid)
Ugljena kiselina (ugljen dioksid)
Gas: tehnički ugljen-dioksid
Ocena: Najviša 99,8% SO2
Kontejner: cilindar 40 l
Masa gasa: 24 kg
Isporuka: da
Cena dopune:
582.00 DIN/cilindar
Cena cilindara (40 l):
5237.00 DIN
Ugljen dioksid u cilindrima
Tečnost ugljen-dioksida (tečnost ugljen-dioksida)
Tečnost ugljen-dioksida (tečnost ugljen-dioksida)
Gas: tehnička tečnost ugljen-dioksid
Ocena: Superioran 99,8% CO2, testirano 99,9% CO2
Isporuka: da
Cena:
13964.00 DIN/tona
Isporuka
Tečnost ugljen-dioksida

Smeše za zavarivanje (euromix) u cilindrima

Mešavina za zavarivanje AR+CO2 80/20
Mešavina za zavarivanje AR+CO2 80/20
Gas: smeša za zavarivanje argon 80% + ugljen-dioksid 20%
Kontejner: cilindar 10 l
Masa gasa: 2,6 kg (1,6 m3)
Isporuka: da
Cena dopune:
355.00 DIN/cilindar
Cena cilindara (10 l):
3117.00 DIN
Smeše za zavarivanje (euromix) u cilindrima
Mešavina za zavarivanje AR+CO2 80/20
Mešavina za zavarivanje AR+CO2 80/20
Gas: smeša za zavarivanje argon 80% + ugljen-dioksid 20%
Kontejner: cilindar 20 l
Masa gasa: 5,2 kg (3,1 m3)
Isporuka: da
Cena dopune:
567.00 DIN/cilindar
Cena cilindara (20 l):
4177.00 DIN
Smeše za zavarivanje (euromix) u cilindrima
Mešavina za zavarivanje AR+CO2 80/20
Mešavina za zavarivanje AR+CO2 80/20
Gas: smeša za zavarivanje argon 80% + ugljen-dioksid 20%
Kontejner: cilindar 40 l
Masa gasa: 10,3 kg (6,2 m3)
Isporuka: da
Cena dopune:
780.00 DIN/cilindar
Cena cilindara (40 l):
5237.00 DIN
Smeše za zavarivanje (euromix) u cilindrima

Argon u cilindrima

Gas argon najveće čistoće
Gas argon najveće čistoće
Gas: argon
ISO 14175-2010
Kontejner: cilindar 10 l (1,6 m3)
Pritisak u rezervoaru: 50 kg/cm2
Isporuka: da
Cena dopune:
367.00 DIN/cilindar
Cena cilindara (10 l):
3117.00 DIN
Argon u cilindrima
Gas argon najveće čistoće
Gas argon najveće čistoće
Gas: argon
ISO 14175-2010
Kontejner: cilindar 20 l (2,2 m3)
Pritisak u rezervoaru: 50 kg/cm2
Isporuka: da
Cena dopune:
579.00 DIN/cilindar
Cena cilindara (20 l):
4177.00 DIN
Argon u cilindrima
Gas argon najveće čistoće
Gas argon najveće čistoće
Gas: argon
ISO 14175-2010
Kontejner: cilindar 40 l (6,3 m3)
Pritisak u rezervoaru: 50 kg/cm2
Isporuka: da
Cena dopune:
791.00 DIN/cilindar
Cena cilindara (40 l):
5237.00 DIN
Argon u cilindrima

Acetilen u cilindrima

Acetilen gas
Acetilen gas
Gas: Tehnički acetilen
ISO 11114-1-2017
Kontejner: cilindar 10 l
Pritisak u cilindru: 17,5 ± 5 atmosfera
Masa gasa: 1,4 kg
Isporuka: da
Cena dopune:
1267.00 DIN/cilindar
Cena cilindara (10 l):
3117.00 DIN
Acetilen u cilindrima
Acetilen gas
Acetilen gas
Gas: Tehnički acetilen
ISO 11114-1-2017
Kontejner: cilindar 40 l
Pritisak u cilindru: 17,5 ± 5 atmosfera
Masa gasa: 5 kg
Isporuka: da
Cena dopune:
2327.00 DIN/cilindar
Cena cilindara (40 l):
5237.00 DIN
Acetilen u cilindrima

Propan u cilindrima

Propan tečni gas
Propan tečni gas
Gas: propan
ISO 7941:1988
Kontejner: cilindar 12 l
Jačina: 2,59 m3
Masa gasa: 5 kg
Isporuka: da
Cena dopune:
528.00 DIN/cilindar
Cena cilindara (12 l):
635.00 DIN
Propan u cilindrima
Propan tečni gas
Propan tečni gas
Gas: propan
ISO 7941:1988
Kontejner: cilindar 27 l
Jačina: 5,38 m3
Masa gasa: 11,4 kg
Isporuka: da
Cena dopune:
740.00 DIN/cilindar
Cena cilindara (27 l):
846.00 DIN
Propan u cilindrima
Propan tečni gas
Propan tečni gas
Gas: propan
ISO 7941:1988
Kontejner: cilindar 50 l
Jačina: 9,5 m3
Masa gasa: 21 kg
Isporuka: da
Cena dopune:
1165.00 DIN/cilindar
Cena cilindara (50 l):
1165.00 DIN
Propan u cilindrima

Helijum u cilindrima

Helijum gas
Helijum gas
Gas: helijum
Kontejner: cilindar 10 l
Jačina: 1,6 m3
Masa gasa: 1 kg
Isporuka: da
Cena dopune:
7396.00 DIN/cilindar
Cena cilindara (10 l):
3117.00 DIN
Helijum u cilindrima
Helijum gas
Helijum gas
Gas: helijum
Kontejner: cilindar 40 l
Jačina: 6,0 m3
Masa gasa: 1 kg
Isporuka: da
Cena dopune:
11637.00 DIN/cilindar
Cena cilindara (40 l):
5237.00 DIN
Helijum u cilindrima

Azot u cilindrima

Azot je gasovito
Azot je gasovito
Gas: azot
ISO 2435-73
Kontejner: cilindar 10 l (1,5 m3)
Masa gasa: 1,8 kg
Isporuka: da
Cena dopune:
335.00 DIN/cilindar
Cena cilindara (10 l):
3117.00 DIN
Azot u cilindrima
Azot je gasovito
Azot je gasovito
Gas: azot
ISO 2435-73
Kontejner: cilindar 40 l (6,3 m3)
Masa gasa: 7,5 kg
Isporuka: da
Cena dopune:
547.00 DIN/cilindar
Cena cilindara (40 l):
5237.00 DIN
Azot u cilindrima
Tečni azot
Tečni azot
Gas: azot
ISO 2435-73
Kontejner: Devar posuda 15 l
Isporuka: da
Cena dopune:
699.00 DIN/cilindar
Cena cilindara (15 l):
34912.00 DIN
Azot u cilindrima
Naručite tehnički gasovi u cilindrima
Ostavite svoj zahtev u donjem obrascu