Försäljning av kväve från tillverkaren i Umeå
Telefon som säljer kväve i Umeå
plats att hyra

Kväve
Umeå
Västerbottens län

tankning * omcertifiering * köp av begagnade cylindrar
Prislista för Syre-Service Umeå plant

Kväve i cylindrar

Kväve är ett välkänt kemiskt grundämne som är något lättare än luft. Det är färglöst, luktfritt och giftfritt. När det kyls till kokpunkten blir kvävet en färglös vätska. Det är dåligt lösligt i vatten och är en dålig ledare av värme och elektricitet.
Kväve är gasformigt
Kväve är gasformigt
Gas: kväve
ISO 2435-73
Behållare: cylinder 10 l (1,5 m3)
Gasmassa: 1,8 kg
Leverans: ja
Tankningspris:
34.41 kr/cylinder
Cylinderpris (10 l):
320.58 kr
Kväve i cylindrar
Kväve är gasformigt
Kväve är gasformigt
Gas: kväve
ISO 2435-73
Behållare: cylinder 40 l (6,3 m3)
Gasmassa: 7,5 kg
Leverans: ja
Tankningspris:
56.30 kr/cylinder
Cylinderpris (40 l):
538.69 kr
Kväve i cylindrar
Flytande kväve
Flytande kväve
Gas: kväve
ISO 2435-73
Behållare: Dewar-kärl 15 l
Leverans: ja
Tankningspris:
71.86 kr/cylinder
Cylinderpris (15 l):
3590.96 kr
Kväve i cylindrar

Det är mer lönsamt att köpa kväve i Umeå, Västerbottens län av oss

Försäljning av kväve av hög kvalitet från tillverkaren
Syre-Service Umeå, Västerbottens län

Den aktiva användningen av kväve kan förklaras av dess inerta egenskaper. Elementet kan reagera med vissa aktiva metaller endast vid höga temperaturer och tryck. Vid kontakt med litium, magnesium kan nitrider bildas.

Kväve kan vara av två typer: flytande och gasformigt.

Gasformigt kväve används oftast vid svetsning, såväl som vid halvautomatisk drift. Detta element intar en hedersplats i verkstäder, såväl som i produktionsverkstäder och i olika kommunala institutioner. Detta material lagras vanligtvis i specialiserade cylindrar under högt tryck. Tack vare detta kan ett koncentrerat ämne erhållas. Att fylla kväveflaskor är mycket enkelt och snabbt.

Den andra typen är flytande kväve. Den förvaras i detta tillstånd vid låg temperatur. Detta gör det till ett utmärkt köldmedium. Inom industrisektorn är det ganska vanligt. Flytande kväve kan frysa vad som helst på några sekunder utan att bilda is. Av denna anledning använder läkare det ganska ofta i kryoterapi för att eliminera döda celler.

När det gäller omfattningen används kväve i jordbruket, såväl som i fordonsindustrin, i elektronik, för att släcka bränder.

Kvävets popularitet är inte förvånande eftersom det har många positiva egenskaper:

Även om koncentrationen av kväve i luften börjar öka gradvis är detta inte alltför skrämmande jämfört med andra ämnen. Kväveladdning är en prisvärd tjänst. Processen tar inte lång tid. Du kan köpa kväve i önskad volym.

Beställ kväve
Lämna din ansökan i formuläret nedan