Продажба на азот в Сливен
Продажба на азот в Сливен
място под наем

Азот
Сливен

презареждане с гориво * ресертификация * изкупуване на използвани газови бутилки
Индустриална газова инсталация Кислород-Сервиз Сливен

Азот в бутилки

Азотът е добре познат химичен елемент, който е малко по-лек от въздуха. Той е безцветен, без мирис и нетоксичен. Когато се охлади до точката на кипене, азотът се превръща в безцветна течност. Той е слабо разтворим във вода и е лош проводник на топлина и електричество.
Азотен газ
Азотен газ
Газ: азот
ISO: 2435-73
Опаковка: бутилка 40 л (1,5 м3)
Маса на газа: 1,8 кг
Доставка: Да
Цена на зареждане:
6.32 Лев/бутилка
Цена на цилиндъра (10 л):
58.78 Лев
Азот в бутилки
Азотен газ
Азотен газ
Газ: азот
ISO: 2435-73
Опаковка: бутилка 40 л (6,3 м3)
Маса на газа: 7,5 кг
Доставка: Да
Цена на зареждане:
10.32 Лев/бутилка
Цена на цилиндъра (40 л):
98.78 Лев
Азот в бутилки
Течен азот
Течен азот
Газ: азот
ISO: 2435-73
Опаковка: 15-литрова колба от девар
Доставка: Да
Цена на зареждане:
13.18 Лев/бутилка
Цена на цилиндъра (15 л):
658.5 Лев
Азот в бутилки

Купете азот в Сливен
на добра цена

Продажба на азот с високо качество от производителя
Кислород-Сервиз Сливен

Активното използване на азота може да се обясни с неговите инертни свойства. Елементът е в състояние да реагира с някои активни метали само при високи температури и налягания. В случай на контакт с литий може да се образуват магнезиеви нитриди.

Азотът може да бъде два вида: течен и газообразен.

Газообразният азот се използва предимно при заваряване, както и при полуавтоматично заваряване. Този елемент заема почетно място в работилниците, както и в производствените цехове и различните комунални услуги. Този материал обикновено се съхранява в специализирани бутилки под високо налягане. Това дава възможност да се получи концентрирано вещество. Азотните бутилки могат да се пълнят бързо и лесно.

Вторият вид е течен азот. В това състояние се съхранява при ниска температура. Това го прави отличен хладилен агент. Той е доста разпространен в промишлените приложения. Течният азот може да замрази всичко за няколко секунди, без да образува лед. Поради тази причина медицинските специалисти го използват доста често в криотерапията за отстраняване на мъртвите клетки.

Що се отнася до приложенията, азотът се използва в селското стопанство, както и в автомобилната индустрия, електрониката и противопожарната техника.

Популярността на азота не е изненадваща, тъй като той има много положителни характеристики:

Дори концентрацията на азот във въздуха да започне да се повишава постепенно, тя не е твърде лоша в сравнение с други вещества. Азотното зареждане е достъпна услуга. Процесът не отнема много време. Азотът може да бъде закупен в необходимия обем.

Поръчайте азот
Изпратете поръчката си във формата по-долу