Продажба на кислород в Сливен
Продажба на кислород в Сливен
място под наем

Кислород
Сливен

презареждане с гориво * ресертификация * изкупуване на използвани газови бутилки
Индустриална газова инсталация Кислород-Сервиз Сливен

Кислород в бутилки

Два вида кислород се използват за различни цели: медицински и технически. Той е газообразно, безцветно вещество без вкус и мирис. Кислородът е невзривоопасен газ (в отсъствието на други съединения), който окислява основно веществата, с които реагира.
Технически кислород в газообразна форма
Технически кислород в газообразна форма
Газ: кислород
Процент на кислорода: 99,7%
Опаковка: Flasche 10 Liter (1,6 м3)
Налягане в бутилката: 150 ± 5 атмосфери
Маса на газа: 2,1 кг
Доставка: Да
Цена на зареждане:
4.62 Лев/бутилка
Цена на цилиндъра (10 л):
58.78 Лев
Кислород в бутилки
Технически кислород в газообразна форма
Технически кислород в газообразна форма
Газ: кислород
Процент на кислорода: 99,7%
Опаковка: Flasche 40 Liter (6,3 м3)
Налягане в бутилката: 150 ± 5 атмосфери
Маса на газа: 8,3 кг
Доставка: Да
Цена на зареждане:
7.02 Лев/бутилка
Цена на цилиндъра (40 л):
98.78 Лев
Кислород в бутилки

Купете кислород в Сливен
на добра цена

Продажба на кислород с високо качество от производителя
Кислород-Сервиз Сливен

Техническият кислород се използва за рязане и заваряване на метални изделия. Пламъкът, създаден при изгарянето на това вещество, има температура около 3000 °C, която е достатъчна за заваряване на повечето метали. Газът, използван за пламъчно рязане, трябва да съдържа най-малко 99,2 % кислород. Ако концентрацията е по-ниска, разходът на газ рязко се увеличава и качеството на обработката се влошава.

При заваряване или рязане кислородът се доставя от специални съоръжения, компресорни станции или газови бутилки. Поради ниската плътност на веществото, то често се съхранява във втечнена форма. Използват се специални съоръжения, за да се превърне отново в газообразна фаза.

Кислородът се съхранява под високо налягане в специални бутилки, които са боядисани в синьо и имат специална черна маркировка. Тъй като този газ е силен окислител, пълненето на бутилките е много сложно. Преди употреба контейнерите и фитингите се проверяват внимателно за механични повреди и се почистват от замърсявания, като например масло. Процесът на пълнене трябва да се извършва само от квалифициран и специално обучен персонал.

По време на съхранение предпазвайте бутилките от пряка слънчева светлина. По време на транспортиране те трябва да се съхраняват в хоризонтално положение. Допуска се транспортиране в изправено положение, ако е изключена възможността за механична повреда на контейнерите.

Поръчайте кислород
Изпратете поръчката си във формата по-долу