Försäljning av acetylen från tillverkaren i Västerås
Telefon som säljer acetylen i Västerås
plats att hyra

Acetylen
Västerås
Västmanlands län

tankning * omcertifiering * köp av begagnade cylindrar
Prislista för Syre-Service Västerås plant

Acetylen i cylindrar

Acetylen är en färglös flyktig gas som består av kol och väte (C2H2). Det erhålls i laboratorie- och industriförhållanden, under svetsning med kalciumkarbid och vatten. Teknisk acetylen har en skarp karakteristisk lukt. Det är explosivt och måste hanteras med försiktighet.
Acetylengas
Acetylengas
Gas: Teknisk acetylen
ISO 11114-1-2017
Behållare: cylinder 10 l
Tanktryck: 17,5 ± 5 atm
Gasmassa: 1,4 kg
Leverans: ja
Tankningspris:
130.31 kr/cylinder
Cylinderpris (10 l):
320.58 kr
Acetylen i cylindrar
Acetylengas
Acetylengas
Gas: Teknisk acetylen
ISO 11114-1-2017
Behållare: cylinder 40 l
Tanktryck: 17,5 ± 5 atm
Gasmassa: 5 kg
Leverans: ja
Tankningspris:
239.36 kr/cylinder
Cylinderpris (40 l):
538.69 kr
Acetylen i cylindrar

Det är mer lönsamt att köpa acetylen i Västerås, Västmanlands län av oss

Försäljning av acetylen av hög kvalitet från tillverkaren
Syre-Service Västerås, Västmanlands län

Acetylen har funnits i en mängd olika industrier. Det är huvudkomponenten för svetsning och metallskärning. Detta är en brännbar gas, den blandas med syre och används vid gassvetsning. Som ett resultat når förbränningstemperaturen 3300°C. Acetylen ersätts vanligtvis av propan-butan, naturgas. Acetylen är en viktig ingrediens i sprängämnen.

Det har använts under lång tid i den kemiska industrin för produktion av etylalkohol, ättiksyra, lösningsmedel, vid tillverkning av syntetiskt gummi, olika plaster och aromatiska kolhydrater. Tillsammans med ammoniak används den i raketmotorer.

Olika svetsarbeten och autogena arbeten är en integrerad del av bygg- och installationsarbeten, industriell produktion. För att snabbt utföra sådant arbete måste du köpa acetylen av högsta kvalitet. I brännaren blandas den med andra gaser, vilket säkerställer själva förbränningsprocessen och driften av utrustningen. När acetylenen i cylindrarna tar upp 45 % av den totala volymen uppnås den högsta reaktionstemperaturen. Var noga med att följa säkerhetsföreskrifterna när du arbetar med den. Lämna inte cylindern i direkt solljus, låt den inte värmas upp. Under en lång paus måste du stänga ventilen på den.

Fyllning av cylindrar med acetylen sker under tryck, så det måste utföras av specialister. Vanligtvis använda cylindrar med en kapacitet på 5 till 40 liter vit med inskriptionen "Acetylene". I vårt företag kommer du att kunna fylla cylindrar med acetylen till ett överkomligt pris. Under arbetets gång kommer specialister omedelbart att eliminera eventuella läckor och förhindra att de uppstår.

Beställ acetylen
Lämna din ansökan i formuläret nedan