Försäljning av koldioxid från tillverkaren i Västerås
Telefon som säljer koldioxid i Västerås
plats att hyra

Koldioxid
Västerås
Västmanlands län

tankning * omcertifiering * köp av begagnade cylindrar
Prislista för Syre-Service Västerås plant

Koldioxid i cylindrar

Koldioxid är ett ämne som erhålls industriellt från ugn eller rökgas. Dessutom kan det erhållas genom att sönderdela kalksten och dolomitkarbonater.
Kolsyra (koldioxid)
Kolsyra (koldioxid)
Gas: teknisk koldioxid
Betyg: Topp 99,8% СО2
Behållare: cylinder 10 l
Gasmassa: 6 kg
Leverans: ja
Tankningspris:
32.64 kr/cylinder
Cylinderpris (10 l):
320.58 kr
Koldioxid i cylindrar
Kolsyra (koldioxid)
Kolsyra (koldioxid)
Gas: teknisk koldioxid
Betyg: Topp 99,8% СО2
Behållare: cylinder 20 l
Gasmassa: 12 kg
Leverans: ja
Tankningspris:
38.08 kr/cylinder
Cylinderpris (20 l):
429.64 kr
Koldioxid i cylindrar
Kolsyra (koldioxid)
Kolsyra (koldioxid)
Gas: teknisk koldioxid
Betyg: Topp 99,8% СО2
Behållare: cylinder 40 l
Gasmassa: 24 kg
Leverans: ja
Tankningspris:
59.84 kr/cylinder
Cylinderpris (40 l):
538.69 kr
Koldioxid i cylindrar
Koldioxid flytande (flytande koldioxid)
Koldioxid flytande (flytande koldioxid)
Gas: teknisk flytande koldioxid
Betyg: Överlägsen 99,8% CO2, testad 99,9% CO2
Leverans: ja
Pris:
1436.31 kr/ton
Leverans
Koldioxid flytande

Det är mer lönsamt att köpa koldioxid i Västerås, Västmanlands län av oss

Försäljning av koldioxid av hög kvalitet från tillverkaren
Syre-Service Västerås, Västmanlands län

Listan över vanliga användningsområden bör innehålla:

Idag är det inte svårt att köpa en cylinder med koldioxid. Sådan "förpackning" är nödvändig för att hålla ämnet under tryck i flytande form. Vi påminner dig om att under andra förhållanden övergår det omedelbart till ett gasformigt tillstånd från ett fast ämne.

Professionell tankning med koldioxid kan utföras flera gånger. Därför är användningen av ett ämne i flaskor ett ekonomiskt lönsamt företag. Sedan i slutändan måste kunden av tjänsterna bara betala för befälhavarens arbete för att ersätta ämnet och för själva gasen. Men tänk på att med några års mellanrum måste cylindrarna kontrolleras för överensstämmelse med säkerhetsstandarder. Utan detta krav är användningen av ämnet i flaskor potentiellt farlig.

Slutligen noterar vi att efter att ha använt koldioxid kan behållaren under den fyllas med andra ämnen. Cylindrarna är hållbara och starka, tål långvarig användning och faller från höjd.

Beställ koldioxid
Lämna din ansökan i formuläret nedan