Försäljning av propan från tillverkaren i Västerås
Telefon som säljer propan i Västerås
plats att hyra

Propan
Västerås
Västmanlands län

tankning * omcertifiering * köp av begagnade cylindrar
Prislista för Syre-Service Västerås plant

Propan i cylindrar

Ren propan är en gas som är tyngre än luft, luktfri och smaklös, praktiskt taget olöslig i vatten. Vid rumstemperatur (20°C) och tryck över 8,5 atmosfärer omvandlas den till flytande tillstånd (densiteten är ~ hälften av vatten). Vid normalt tryck förångas flytande propan omedelbart, vilket ger ett temperaturfall i storleksordningen -40°C.
Propan flytande gas
Propan flytande gas
Gas: propan
ISO 7941:1988
Behållare: cylinder 12 l
Volym: 2,59 m3
Gasmassa: 5 kg
Leverans: ja
Tankningspris:
54.27 kr/cylinder
Cylinderpris (12 l):
65.28 kr
Propan i cylindrar
Propan flytande gas
Propan flytande gas
Gas: propan
ISO 7941:1988
Behållare: cylinder 27 l
Volym: 5,38 m3
Gasmassa: 11,4 kg
Leverans: ja
Tankningspris:
76.16 kr/cylinder
Cylinderpris (27 l):
87.04 kr
Propan i cylindrar
Propan flytande gas
Propan flytande gas
Gas: propan
ISO 7941:1988
Behållare: cylinder 50 l
Volym: 9,5 m3
Gasmassa: 21 kg
Leverans: ja
Tankningspris:
119.81 kr/cylinder
Cylinderpris (50 l):
119.81 kr
Propan i cylindrar

Det är mer lönsamt att köpa propan i Västerås, Västmanlands län av oss

Försäljning av propan av hög kvalitet från tillverkaren
Syre-Service Västerås, Västmanlands län

Propan har en mängd olika användningsområden, inklusive livsmedelstillsats E944 (en drivgas för förpackade livsmedel som vispad grädde), ett populärt kylmedel R290, men oftast ett hushålls-/motorbränsle och en primär komponent för gaslågor. Det är viktigt att notera att i vardagen brukar det råda förvirring: när "propan i flaskor" nämns betyder det vanligtvis en speciell propan-butanblandning som används som bränsle (den har ett högre värmevärde än ren propan). Det bör tydligt särskiljas i vilka fall ren propan används i stället för en propan-butanblandning, och i tveksamma fall, se medföljande instruktioner för anordningen.

Tekniskt sett utförs tankning av propanflaskor (brännbar propan-butanblandning) vid speciella tankstationer (gasstationer), och när det gäller fordon - vid de så kallade gastankstationerna (de ska inte förväxlas med CNG-tankstationer , där tankning utförs med komprimerad naturgas - metan). Om det finns en utrustad bensinstation, kan fyllning med propan av en hushållsflaska även utföras vid en bensinstation, även om detta inte rekommenderas. För att enkelt upptäcka läckor är det vanligt att tillsätta ett så kallat luktämne till propanbränsle eller dess blandning - ett ämne vars lukt lätt upptäcks även med minimalt läckage. Vanligtvis fungerar etylmerkaptan (EtSH) som ett luktämne - och det är dess lukt i vardagen som kallas "gaslukten".

Så, innan du ställer frågan "var man kan köpa propan", bör du tydligt definiera vilken typ av gas och för vilka behov du behöver: mycket ren propan (till exempel för ett importerat kylskåp) bör sökas på ett servicecenter, och bränsleblandning vid en bensinstation eller gastankstation.

Beställ propan
Lämna din ansökan i formuläret nedan